Štiti dušik od isparavanja i ispiranja što osigurava dugotrajnu efikasnost i usvajanje dušika, bez utjecaja na okoliš.

Sulfammo s N - process tehnologijom ne zakiseljava tlo. Sekundarni elementi u njemu, poput magnezija i sumpora, osiguravaju efikasnost dušika bez zadržavanja te nakupljanje nitrata u vakuolama. Osigurava efikasnu pretvorbu dušika u proteine i suhu tvar. N - process limitira toksičnost amonijaka i osigurava usvajanje dušika kap po kap. Štiti hranjiva od gubitaka u uvjetima hladnog vremena i prevelikih količina oborina, te tako povećava usvajanje i maksimalnu iskoristivost od strane biljke.

  Odabrani proizvodi

  Filter

   • Namjena proizvoda
   • Vrsta proizvoda
   • Skupina proizvoda