Poboljšava pristupačnost hranjiva, te njihovo usvajanje i translokaciju unutar biljke

SEACTIV kompleks je biostimulativni organski kompleks dobiven ekstrakcijom iz morskih algi. Njegova uloga je poboljšati pristupačnost hranjiva iz gnojiva i povećati brzinu usvajanja i translokacije hranjiva u biljci. Pozitivno utječe na rast korijena biljaka i usvajanje hranjiva kao i njegovo efikasnije iskorištavanje u biljci. Pospješuje proces fotosinteze i osigurava visok, kvalitetan i stabilan prinos u uvjetima abiotskog stresa. SEACTIV kompleks je europski patent br. Ep9840o150.3 .

  Odabrani proizvodi

  Filter

   • Namjena proizvoda
   • Vrsta proizvoda
   • Skupina proizvoda
   • Bio
  X