Kruška je vrsta koja dobro reagira na folijarnu ishranu kalcijem i mikroelementima poput bora.

Program gnojidbe složenim krutim gnojivima i biostimulatorima

Pupanje
Cvatnja
Formiranje plodova
Razvoj plodova
Sazrijevanje
Berba

Pogledajte druge kulture...