Gnojidbu luka treba uskladiti prema sadržaju hranjiva u tlu, poput sumpora koji mu daje karakterističan miris.

Program gnojidbe složenim krutim gnojivima i biostimulatorima

Nicanje
2-4 lista
5-7 listova
Razvoj glavice
Zrelost

Pogledajte druge kulture...