Zbog dugog trajanja vegetativnih ciklusa, neophodno je provesti uravnoteženu gnojidbu kako bi se osigurala opskrba hranjivim tvarima tijekom faze uzgoja.

Program gnojidbe složenim krutim gnojivima i biostimulatorima

Nicanje
Busanje
Vlatanje
Klasanje
Žetva

Pogledajte druge kulture...