Uljana repica zahtjeva velik udio fosfora i kalcija za razvoj korijena prije prezimljavanja.

Program gnojidbe složenim krutim gnojivima i biostimulatorima

Klijanje
2-4 lista
6-8 listova
Intenzivan rast
Cvatnja
Formiranje mahuna

Pogledajte druge kulture...