Web Stranica: hr.timacagro.com
Vlasnik: Timac Agro d.o.o.
Adresa vlasnika: Ulica Radoslava Cimermana 62b, 10000 Zagreb
Telefon: + 385 1 6187 862
OIB: 18901646767
Voditelj publikacija: Timac Agro d.o.o. – office@hr.timacagro.com
Webmaster: Timac Agro International – contact.tai@roullier.com
Izrada web stranice: Agence Digitale R2

 

Politika privatnosti

Ova Politika privatnosti pruža okvir razumijevanja o osobnim podacima koje prikuplja Timac Agro d.o.o., Zagreb (u daljem tekstu Kontrolor podataka), kako to zahtijeva Zakon, uključujući i odredbe Uredbe Europske unije o zaštiti podataka (GDPR).

Kontrolor podataka

Kontrolor podataka je Timac Agro d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Radoslava Cimermana 62b, Zagreb. Prikupljene osobne podatke će kontrolirati i obraditi Kontrolor podataka. Pored toga, osobni se podaci mogu obrađivati ili zajednički kontrolirati od strane podružnica Kontrolora podataka.

Ovo obavještenje o privatnosti primjenjuje se na: (1) kupce naših roba i/ili usluga i (2) predstavnike naših poslovnih partnera, klijente, distributere i dobavljače. Ovo obavještenje o privatnosti ne važi za naše sjedište i zaposlene u zemlji kao i za zaposlene u Roullier Group, čija je članica Timac Agro d.o.o.

Obavještenje o privatnosti opisuje vrste osobnih podataka ili osobnih informacija koje prikupljamo, kako koristimo informacije, kako obrađujemo i osiguravamo informacije koje prikupljamo, koliko dugo ih čuvamo, s kim ih dijelimo tj. kome ih prosljeđujemo, kome mi to prenosimo i prava koja pojedinci mogu ostvariti u vezi s korištenjem njihovih osobnih podataka. Također opisujemo kako nas možete kontaktirati o našim postupcima zaštite privatnosti i kako možete ostvariti svoja prava. Naše prakse vezane za privatnost mogu se razlikovati od zemlje do zemlje u kojima poslujemo kako bi slijedili lokalne prakse i pravne zahtjeve, a vi možete pogledati specifične lokalne uvijete tako što ćete posjetiti lokalne web stranice.

 

Podaci koje prikupljamo

Možemo prikupljati osobne podatke o Vama na različite načine, na primjer preko naših internet stranica i kanala društvenih mreža; na našim događanjima; putem telefona, e-pošte i faxa ili u vezi s našim interakcijama s klijentima i dobavljačima.

Možemo prikupljati osobne podatke ovisno o prirodi odnosa, uključujući, ali ne ograničavajući se na (kako to dopuštaju lokalni zakoni):

 • kontakt informacije (kao što su ime, adresa, adresa e-pošte i telefonski broj),
 • informacije koje pružate drugim pravnim ili fizičkim osobama s kojima biste željeli da stupimo u kontakt u smislu preporuke za suradnju, (Kontrolor pretpostavlja da je druga osoba ranije dala ovlaštenje za takvu komunikaciju) i
 • druge informacije koje nam možete pružiti, prilikom pretraživanja i korištenja kontakt formi na našoj web stranici.

Pored toga, ako ste kandidat za posao i prijavljujete se za poziciju ili šaljete otvorenu molbu, možemo prikupiti sljedeće vrste osobnih podataka (dozvoljeno prema lokalnom zakonodavstvu):

 • povijest zapošljavanja i obrazovanja,
 • poznavanje stranih jezika i druge vještine u vezi rada,
 • datum rođenja,
 • spol,
 • status državljanstva i rada,
 • informacije pružene u referencama i
 • informacije koje se nalaze u Vašem CV-u, informacije koje pružate u vezi s vašim poslovnim interesima i vašom karijerom te druge informacije o vašim kvalifikacijama za zapošljavanje.

Osim toga, ako ste naš kupac ili poslovni partner, u svrhe legitimnih poslovnih interesa (a u skladu s lokalni poreznim i financijskim zakonodavstvom), prikupljamo i analiziramo i sljedeće vrste podataka:

 • informacije o proizvodnoj parceli (veličina, tip zemljišta, biljna kultura, tehnologija proizvodnje) i
 • informacije potrebne za potpisivanje kupoprodajnih ugovora i drugih ugovornih obaveza (zakonski zastupnik, broj računa, OIB, detalji o ugovorenim obavezama, financijski i porezni izvještaji, računi i predračuni).

 

Kako koristimo podatke koje prikupljamo

Kontrolor prikuplja i koristiih u sljedeće svrhe (kako to dopušta lokalni zakon):

 • u svrhu upravljanja odnosom klijenata i prodavača;
 • ako je to zakonom dozvoljeno i u skladu s Obavještenjem o oglašavanju i oglašavanju Kontrolora podataka (koji je ovdje uključen referencom), slanje promotivnih materijala i drugim komunikacijama;
 • kada je to dozvoljeno po zakonu da se prosljeđuje drugima i upravljaju prisustvovanjem u posebnim događajima, promocijama, programima, ponudama, istraživanjima, natjecanjima i istraživanju tržišta;
 • odgovaranje na pitanja i zahtjeve pojedinaca;
 • upravljanje, procjenjivanje i unapređenje našeg poslovanja (uključujući razvoj, poboljšanje, analizu i unapređenje naših usluga, upravljanje našim komunikacijama, izvođenje analitike podataka i obavljanje računovodstva, revizije i drugih internih poslova);
 • zaštitu od prijevare, identifikaciju i nastojanje da se spriječi prijevara i druge nezakonite aktivnosti, potraživanja i druge obaveze i
 • poštovanje i primjena važećih zakonskih uvjeta, relevantnih standarda grane privrede, ugovornih obaveza i naših politika.

Sva obrada podataka biti će obavljena na osnovu adekvatnih zakonskih osnova koja mogu obuhvatiti brojne kategorije, uključujući:

 1. suglasnost ili eksplicitnu suglasnost od strane vlasnika podataka, ako to zahtijeva važeći zakon,
 2. da osiguramo da se pridržavamo zakonskih ili ugovornih zahtjeva ili zahtjeva koji su potrebni za sklapanje ugovora (npr. obrađivanje vaših osobnih podataka kako bi se omogućila isplata plaća te porezi i doprinosi na iste) i
 3. suštinski i neophodni za legitimni interes Kontrolora podataka.

 

Legitimni interes

Kontrolor podataka može obrađivati osobne podatke za određene zakonite poslovne svrhe, što obuhvaća i neke od sljedećih:

 • gdje nam proces omogućava poboljšanje, modifikaciju, personalizaciju ili na drugi način poboljšanje naših usluga/komunikacija u korist naših klijenata i suradnika;
 • identificirati i spriječiti prijevare;
 • poboljšati sigurnost naše stranice i informacijskih sustava;
 • da bi se bolje razumjela interakcija korisnika na našim web stranicama;
 • za potrebe direktnog marketinga;
 • da Vam pružimo poštom komunikaciju za koju mislimo da će Vam biti od interesa i
 • da utvrdi efikasnost promotivnih kampanja i reklama.

Kada god obradimo podatke za ove svrhe, mi ćemo osigurati da vaša prava održimo na visokom nivou i uzimamo u obzir ova prava. Imate pravo protiviti se takvoj obradi, a ako želite to učiniti molimo Vas kontaktirajte dolje navedenu osobu. Imajte na umu da ako ostvarujete svoje pravo na prigovor, to može utjecati na našu sposobnost da izvršavamo i pružamo usluge za vašu korist.

 

Kako obrađujemo i čuvamo osobne podatke

Obrađujemo osobne podatke koje prikupljamo, također automatiziranim sredstvima, u svrhe koje su definirane iznad u tekstu i za određeni vremenski period, što je u skladu s našom unutrašnjom politikom zadržavanja, kako bi se osiguralo da se osobni podaci ne čuvaju duže nego što je potrebno.

Održavamo administrativne, tehničke i fizičke zaštitne mjere osmišljene da se zaštite osobni podaci koje pružate od slučajnog, nezakonitog ili neovlaštenog uništenja, gubitka, izmjene, pristupa, objelodanjivanja ili upotrebe. Kako bismo osigurali odgovarajuću sigurnost i povjerljivost osobnih podataka, primijenili smo sljedeće mjere sigurnosti:

 • Jaka kontrola autorizacije autentičnosti,
 • ojačana mrežna infrastruktura i
 • rješenja za praćenje mreža.

 

Koliko dugo čuvamo podatke koje prikupljamo

U našim sustavima čuvamo osobne podatke koje prikupljamo na način koji omogućava identifikaciju vlasnika podataka ne duže nego što je potrebno u pogledu svrhe za koje su prikupljeni podaci ili za koje se ti podaci dalje obrađuju. Vremenski period određujemo uzimajući u obzir neophodnost zadržavanja pohranjenih osobnih podataka s ciljem pružanja usluga uspostavljenih s korisnikom da bi se zaštitio legitimni interes Kontrolora podataka kako je opisano u svrsi i postojanje specifičnih zakonskih obaveza koje obradu i srodno pohranjivanje zahtijevaju u određenom vremenskom periodu.

 

Informacije koje prosljeđujemo

Ne objavljujemo osobne podatke koje prikupljamo o Vama, osim što je opisano u ovoj Politici privatnosti ili u posebnim obavještenjima koja se pružaju u vezi s određenim aktivnostima. Možemo proslijediti osobne podatke dobavljačima koji obavljaju usluge u naše ime na osnovi naših uputa. Ne ovlašćujemo iste da koriste ili objavljuju informacije, osim ako je to potrebno za obavljanje usluga u naše ime ili u skladu sa zakonskim zahtjevima.

Također možemo otkriti osobne podatke o Vama (1) ako nam to bude potrebno u skladu sa zakonom ili pravnim postupkom; (2) organima za provođenje zakona ili drugim državnim službenicima na osnovi zakonitog zahtjeva za objelodanjivanjem i (3) kada smatramo da je objelodanjivanje neophodno ili odgovarajuće za sprječavanje fizičke štete ili financijskog gubitka, ili u vezi sa istragom sumnjive ili aktualne lažne ili nezakonite aktivnosti. Također zadržavamo pravo prijenosa osobnih podataka koje imamo o Vama u slučaju da prodajemo ili prenosimo cjelokupno ili dio našeg poslovanja ili imovine (uključujući u slučaju reorganizacije, zatvaranja ili likvidacije).

 

Prijenos podataka

Također možemo prenijeti osobne podatke koje prikupljamo o Vama u države izvan zemlje u kojoj su informacije izvorno prikupljene. Te zemlje ne mogu imati iste zakone o zaštiti podataka kao zemlja u kojoj ste prvobitno dali osobne podatke. Kada prebacimo vaše podatke u druge zemlje, mi ćemo štititi te podatke kako je opisano u ovoj Politici privatnosti i takvi transferi će biti u skladu s važećim zakonom. Zemlje u koje možemo prenijeti osobne podatke koje prikupljamo o vama mogu biti u okviru Europske unije i izvan Europske unije.

Kada prenosimo osobne podatke iz Europske unije u zemlje ili međunarodne organizacije koje se nalaze izvan Evropske unije prijenos se vrši na osnovi Odluka o adekvatnosti od strane Europske komisije, a u odsustvu odluke o adekvatnosti drugog zakonski dozvoljenog osnova (a) pravno obavezujući i izvršni instrument između javnih organa ili tijela; (b) obavezujućih korporativnih pravila; (c) standardne klauzule o zaštiti podataka (ranije nazvane Model klauzule) koju je usvojila Komisija, itd.

 

Vaša prava kao vlasnika podataka

Kada se to zahtijeva primjenjivim zakonom, vlasnik podataka može u skladu s člankom 15 do 22 GDPR-a koristiti sljedeća posebna prava:

a) Pravo pristupa: Vlasnik podataka ima pravo pristupa svojim osobnim podacima u vezi s kojima se provjerava da li se njegovi osobni podaci obrađuju u skladu sa zakonom.
b) Pravo na ispravak: Vlasnik podataka ima pravo zatražiti ispravak svih netočnih ili nepotpunih podataka o njemu ili njoj, kako bi se zaštitila točnost takvih informacija i adaptacija za obradu podataka.
c) Pravo na brisanje: Vlasnik podataka ima pravo zatražiti da Kontrolor podataka izbriše informacije o njemu i da više ne obrađuje te podatke.
d) Pravo ograničavanja obrade: vlasnik podataka ima pravo da traži da Kontrolor podataka ograniči obradu njegovih podataka.
e) Pravo prijenosa podataka: Osoba koja se bavi podacima ima pravo zahtijevati prijenos podataka što znači da vlasnik podataka može primati prvobitno dostavljene osobne podatke u strukturiranom i obično korištenom formatu ili da vlasnik podataka može zatražiti prijenos podataka na drugog Kontrolora podataka.
f) Pravo na prigovor: Vlasnik podataka koji dostavlja Kontroloru podataka osobne podatke ima pravo da u bilo koje vrijeme obrađuje podatke na više osnova kako je utvrđeno u GDPR-u, bez potrebe za opravdavanjem njegove ili njene odluke.
g) Pravo da ne bude predmet automatiziranog pojedinačnog odlučivanja: Vlasnik podataka ima pravo da ne bude predmet odluke zasnovane isključivo na automatskoj obradi, uključujući profiliranje, ako takvo profiliranje daje pravnu činjenicu u odnosu na vlasnika podataka ili slično značajno utječe na njega ili nju.
h) Pravo da podnese žalbu nadzornom tijelu: Svaki vlasnik podataka ima pravo podnijeti žalbu nadzornom tijelu, posebno u državi članici EU gdje ima prebivalište, u mjestu ili mjestu navodnog kršenja ako podnositelj podataka smatra da obrada osobnih podataka koji se odnose na njega krši GDPR.

Kad god se obrada zasniva na suglasnosti, kao u članu 7 GDPR-a, vlasnik podataka može povući svoju suglasnost u bilo kojem trenutku. Ako vam je potrebno više informacija o obradi vaših osobnih podataka, molimo vas da pogledate odjeljak Kako nas kontaktirati.

 

Ažuriranje naše Politike privatnosti

Ova Politika privatnosti (uključujući bilo koje njegove dopune) može se periodično ažurirati kako bi se primijenile promjene u našim praksama privatnosti i ažuriranjima zakona. Ukoliko dođe do značajnih promjena, obavijestiti ćemo Vas tako što ćemo istaknuti obavještenje na našoj web stranici koja prikazuje kada je posljednji put ažurirana na vrhu svakog obavještenja.

 

Kako nas kontaktirati

Ako imate bilo kakva pitanja ili komentare o ovoj Politici privatnosti ili ako želite ostvariti svoja prava, pišite na:

Marinka Banožić
E-mail: marinka.banozic@hr.timacagro.com
Timac Agro d.o.o.
Ulica Radoslava Cimermana 62b
10 000 Zagreb
Hrvatska